اخبار محب

امضای قرارداد اداره بیمارستان های محب جامع زنان و حضرت فاطمه «س»

امضای قرارداد اداره بیمارستان های محب جامع زنان و حضرت فاطمه «س»

اين مدل قرارداد مشاركت عمومي- خصوصي براي اولين بار در سيستم درماني كشور عملياتي مي‌شود و اميدواريم بتوانیم الگوي مناسب براي مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات درماني با تعرفه دولتي باشیم.

همزمان با برگزاري جلسات به‌صورت هفتگي، پيش‌نويس قرارداد در چندین جلسه در هر دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران به‌طور مبسوط مورد نقد و بررسي قرار گرفت و پس از مذاكرات جدي ميان طرفين كه با حضور دكتر دانش جعفري جريان داشت و نقاط ابهام در آن به بحث گذاشته مي شد، پيش‌نويس نهايي صبح روز يكشنبه ١٥ شهريورماه ٩٣ در يك جلسه ٣ ساعته آماده شد و با دعوت قبلي وزير محترم بهداشت رؤساي دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونين محترم درمان و توسعه وزارت بهداشت و اعضاي محترم هيأت مديره مؤسسه محب براي امضاي قرارداد به شهر مشهد مشرف شدند. وي افزود: در جلسه عصر همين روز اصلاحات جزئي با حضور اعضاي هيأت مديره محب در مشهد انجام شد و در ساعات پايان شب ١٥ شهريور ماه مقارن با شب ميلاد امام همام علي‌ابن‌موسي الرضا عليه السلام، متن نهايي قرارداد در جلسه‌اي با حضور وزير محترم بهداشت به امضاي همه‌ي حاضران رسيد. بر بر اساس اين قرارداد (مدل مشاركت عمومي- خصوصي) راه‌اندازي و بهره‌برداري از بيمارستان محب ياس وابسته به مؤسسه محب تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط مؤسسه خدمات بهداشتي درماني محب جامع زنان انجام خواهد شد و همه‌ي فعاليت‌هاي بيمارستان قديم به بيمارستان جديد منتقل خواهد شد. همچنین کلیه فعالیت های بیمارستان حضرت فاطمه «س» تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران به بیمارستان جدید محب کوثر منتقل خواهد گردید. اين مدل قرارداد مشاركت عمومي- خصوصي براي اولين بار در سيستم درماني كشور عملياتي مي‌شود و اميدواريم بتواند الگوي مناسبي براي مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات درماني با تعرفه دولتي ايجاد كند. در مدل مشاركت عمومي خصوصي منابع مالي لازم براي طرح‌ها توسط بخش خصوصي تامين مي‌شود بدون اينكه مالكيت به بخش خصوصي منتقل شود. شيوه بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذار خصوصي به‌صورت اجاره به شرط تمليك در مدت مورد توافق طرفين انجام مي‌گيرد. ضمن اينكه ٧٠ درصد ظرفيت بيمارستان جديد براي ارائه خدمت با تعرفه دولتي اختصاص يافته و بقيه آن براي بيمه‌هاي مكمل و توريسم‌درماني در نظر گرفته شده است. پس از پايان مدت قرارداد كه از زمان تحويل زمين به مؤسسه محب ١٢ سال تعيين شده بود، بيمارستان جديد با همه تجهيزات به دانشگاه واگذار خواهد شد. انتقال فعاليت‌هاي بيمارستان قديم به اين بيمارستان نيز در يك برنامه زمان‌بندي شده تا پايان سال جاري به انجام مي‌رسد.  


منو