اخبار محب

برگزاری مانور بحران در بیمارستان محب

برگزاری مانور بحران در بیمارستان محب

مانور بحران، اطفا حریق، تخلیه امن و اسکان اضطراری با همکاری ستاد بحران منطقه 3، سازمان آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر، سازمان برق، سازمان گاز، نیروی انتظامی، پلیس راهور و سازمان بسیج در بیمارستان محب مهر در تاریخ 93/5/14 برگزار گردید.

مانور بحران، اطفا حریق، تخلیه امن و اسکان اضطراری با همکاری ستاد بحران منطقه 3، سازمان آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر، سازمان برق، سازمان گاز، نیروی انتظامی، پلیس راهور و سازمان بسیج در بیمارستان محب مهر در تاریخ 93/5/14 برگزار گردید.


منو