دستاوردها

دستاوردها

مؤسسه محب و بیمارستان های زیرمجموعه تا کنون به دستاوردهای کم نظیری در حوزه سلامت کشور دست یافته اند


نام : مؤسسه غیرانتفاعی حمایت از بیماران (محب)

سابقه : 5 سال

بنیانگذار:  دکتر مسعود اعتمادیان 

هیأت مؤسس : حاج محمدرضا اعتمادیان، دکتر مسعود اعتمادیان، حاج خسرو ابراهیمی دریانی، حاج کاظم معتمد نجار، حسین سرکانی

فعاليت اوليه :  بازسازی کامل و احیای بیمارستان شهید هاشمی نژاد (موقوفه مرحوم حاج مهدی ابراهیمی دریانی)

فعاليت كنوني :  ساخت و تجهیز بیمارستان مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا و اداره و مدیریت آن برابر اساسنامه مؤسسه

مدیرعامل : دکتر غلامرضا شاه حسینی

جايگاه

کسب رتبه درجه یک عالی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1385
دریافت تقدیرنامه چهار ستاره از جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در حوزه بهداشت و درمان کشور 1387

دریافت اولین جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در حوزه بهداشت و کسب تندیس حاکمیت بالینی به عنوان سازمان برتر 1390

کسب رتبه درجه یک عالی در اعتبار بخشی بیمارستان 1392

شناخته شده بعنوان سازمان برگزیده در کنفرانس 100 مدیر برتر و سرمایه گذاری خلاقانه در فوریه سال 2013

کسب عنوان کارآفرین برتر استان تهران در سال 1388- بیمارستان محب مهر

کسب جایزه کارآفرین برتر کشوری در بخش خدمات در مهرماه سال 1389-بیمارستان محب مهر

کسب عنوان سازمان نمونه غیردولتی حامی پژوهش

ایجاد کترینگ مرکزی در مؤسسه محب جهت ارائه خدمت به بیمارستان های زیرمجموعه در خارج از بیمارستان ها

رتبه اول جراحی تعویض مفصل در بین بیمارستان های خصوصی کشور

 


منو