معاون توسعه منابع فیزیکی

معاون توسعه منابع فیزیکی

محمد ابراهیم معراجی


کارشناس حقوق از دانشگاه تهران

مدیرعامل مؤسسه غیرانتفاعی حمایت از بیماران محب

قائم مقام مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز

مدیرعامل مؤسسه خیریه عصر نور

عضو هیأت مدیره بنیاد فرهنگی اجتماعی مهر

عضو هیأت امناء انجمن حمایت از جدامیان

عضو شورای مشارکت های مردمی در سازمان بهزیستی استان خراسان بزرگَ

مدیر عامل صندوق عمران موقوفات کشور

معاون امور اوقافی و خیریه سازان اوقاف و امور خیریه

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان بزرگ

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی

رئیس حوزه اوقاف استان همدان

رئیس حوزه اوقافی اراک-خمین-تفرش و محلات

رئیس اداره فنی اوقافی اوقاف استان کرمانشاه

حسابرس اداره تحقیق اوقاف استان کرمانشاه

 


منو