معاون مالی

معاون مالی

مالک اسدی


کارشناسی حسابداری از دانشگاه پیام نور

-    عضويت در انجمن مديريت ايران

-    عضويت درانجمن حسابداري ايران

-    عضويت درانجمن حسابداران خبره ايران

-    معاونت امور فني سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور (دفترامور مشاوران وپيمانكاران در پياده سازي سيستمهاي اطلاعات مديريت MIS)

-     خدمات مالي واصلاح روشهاي حسابداري سازمان امور جانبازان

-     اصلاح حساب دارائيهاي ثابت شركتهاي تحت پوشش سازمان اقتصادي

-     حسابرسي داخلي شركتهاي تحت پوشش بنياد مستضعفان

-     خدمات مالي وتهيه صورتهاي مالي جمعيت هلال احمر استان مركزي 

-     مشاورو طراحي سيستم مكانيزه انبار،حقوق ودستمزد ،اموال ،مالي وفروش وخدماتي مالي  شركت خانه معماران آژند

-     خدمات مالي وتهيه صورتهاي مالي شركت جنرال الكترون

-     خدمات مالي وتهيه صورتهاي مالي شركت كشت وصنعت شهيد رجايي براساس استاندارد جديد

-     مشاور مالي شركت هايكو 

-     خدمات مالي شركت اكوپارس

-     تهیه وتنظیم گزارش  توجیهی افزایش سرمایه شرکت باورس

-     تهیه وتنظیم صورتهای مالی وپاسخگویی به حسابرس شرکت توسعه تجارت زرفام کیش

-     مشاور سيستم مالي ، عملیاتی  وحسابرسی داخلی شركت پالایشگاه نفت تهران.

-     تهیه وتنظیم گزارش ارزیابی سهم شرکت توسعه آهن وفولاد گل گهر.

-     اصلاح حساب شرکت تعاونی ایثارگران نهاجا

-     حسابرسی ویژه حساب اعضاء تعاونی ایثارگران نهاجا

-     سرپرست حسابرسی داخلی شرکت پتروشیمی شازند اراک

-     حسابرسي شركت صنايع شيشه گيلان

-     حسابرسي شركتها وواحدهاي مختلف تحت پوشش بنياد مستضعفان

-     حسابرسي شركتهاي تحت پوشش بهساز مشاركتهاي ملت

-     حسابرسي شركتهاي كشت وصنعت شهيد رجايي وبهشتي

-     حسابرسي شركت نمك طبي ايران

-     حسابرسي صورتهاي مالي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

-     حسابرسي صورتهاي مالي اتحاديه شركتهاي تعاوني عشايري

-     حسابرسي صورتهاي مالي دانشگاه اراك

-     حسابرسي سازمان همياريهاي استان مركزي

-     حسابرسي نمايشگاههاي بين المللي استان مركزي

-     حسابرسي شهرداري دليجان

-     حسابرسي شهرداري نراق

-     حسابرسي شهرداري گرمسار

-     حسابرسي شهرداري علي اباد كتول

-     حسابرسي شركت بازرگاني فرهنگيان

-     حسابرسی شركت سرمايه گذاري صدف

-     حسابرسی شرکت حمل ونقل گهر ریل ایثار

-     حسابرسی شرکت پالایشگاه نفت تهران

-     حسابرسی  شرکت ستاره تجارت مشرق زمین

-     حسابرسی شرکت ارابه فرود البرز

-     حسابرسی تولید برق غرب کارون مپنا

رئيس هيات مديره شركت رايان حساب نوآور

رِئيس كميته وام

رئيس كميسيون معاملات

دبير هيات مديره  موسسه بنياد علوي

رئيس كميته منابع انساني

عضو هیات مدیره شرکت ایران برزگر


منو