در حال بارگذاری ...

 

 

 

هیئت امنای ارزی گروه محب  دانشگاه علوم پزشکی ایران   

 

 

 

 
 محب سلامت ایرانیان محب سلامت پارس بیمارستان هاشمی نژاد   مرکز تحقیقات مدیریت  
محب کوثر    محب مهر
   (فعال در حوزه آموزش)   (بازوی تحقیقاتی گروه)  
 محب سلامت کاشان    محب سفره سلامت
   (درمان افراد دارای بیمه های پایه)      
 محب سلامت مهدی    محب آوای پارس
         
 محب سلامت یاس    محب مهر سلامت پارس
         
     محب گردشگری سلامت ایرانیان
         
     محب جامع زنان (محب یاس)
         

 

با ما در تماس باشید