در حال بارگذاری ...

 

 


بیانیه های استراتژیک

بیانیه ارزش ها

ارزش هاي اساسی در سازمان پاسخ به سوال چگونگی است. پاسخ به این سوال که در راستاي تحقق رسالت چه حریمها و ضوابطی رعایت میشوند ارزشها در واقع اصول اعتقادي دیرپا و اساسی یک سازمان میباشند و باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه میشوند. ارزشها اصول راهنما در سازمان میباشند که رهنمودهاي لازم براي تصمیمگیري و رفتار خواهند بود.

تبیین و اعمال هدف هاي بنیادي و ارزشهاي حاکم بر اداره سازمان، هویت و شخصیت سازمان را میسازد و نوعی هماهنگی شخصیتی و رفتاري در سازمان ایجاد میکند.


رسالت:

مؤسسه غیر انتفاعی است که در جهت ارتقا سطح سلامت جامعه با استفاده از دانش روز، استانداردهاي بین المللی و ایده هاي خلاقانه در راستاي ارائه خدمات درمانی با کیفیت و با پرداخت کمتر گیرندگان خدمت فعالیت می نماید.


چشم انداز:

اولین و بهترین مؤسسه مادر تخصصی در بخش غیر دولتی خدمات سلامت با نقش آفرینی سازنده از منظر توجه به حقوق ذینفعان با مشارکت و هم افزایی تمام گروه هاي زنجیره تأمین سلامت (تشخیصی،درمانی و پشتیبانی)


ارزش های سازمانی:

- بیمار محوری                                                      

- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

- کرامت کارکنان                                                  

- همدلی و مشارکت جویی 

- تعالی جویی                                                      

- دانش محوری

- تفکر ناب


اهداف کلان:

1- ارزش آفرینی برای بیماران

2- بهبود مستمر کیفیت خدمات

3- بهبود مدیریت و ارتقاء منابع انسانی 

4- توسعه فعالیت های جدید درمان از طریق روش های خلاقانه و روزآمد

5- بهبود فرآیندهای مالی

 


اخبار مرتبط

آرشیو

گالری تصاویر

آرشیو

با ما در تماس باشید