در حال بارگذاری ...

 

معرفی مؤسسه محب سلامت پارس

مؤسسه غیرانتفاعی محب سلامت پارس به صورت غیر انتفاعی، غیر سیاسی با نیت خیرخواهانه در سال 1383 طی شماره 17893 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و از تاریخ 92/3/1 در جهت تحقق اهداف مندرج در اساسنامه و جلوگیری از انجام امور اجرایی در مؤسسه به عنوان اولین مؤسسه مادر تخصصی خدمات سلامت، مدیریت و اداره می گردد.

این مؤسسه با مدل مشارکت بخش خصوصی و دولتی (ppp) در واحدهای زیرمجموعه در جهت تحقق اهداف و در راستای رسالت که همانا ارائه خدمات با کیفیت مطلوب با قیمت تمام شده پائین تر می باشد و با این مزیت رقابتی به تمام اقشار جامعه ارائه خدمت می نماید.


بنیانگذاران این موسسه مدل اقتصادی غیرانتفاعی خود را به گونه ای طراحی نموده اند که عواید ناشی از فعالیت موسسه محب علاوه بر توسعه خدمات خود به بهبود و بهره وری بیمارستان های جانبی کمک نماید.

و به موجب مصوبه مجمع عمومی از تاریخ 1392/3/1 کلیه فعالیت های درمانی بیمارستان محب به بیمارستان محب مهر انتقال و این موسسه بصورت سرمایه گذاری فعالیت می نماید. و در حال حاضر به عنوان هلدینگ محب شناخته می شود.


مدل محب

مدل محب بدون تقسیم سهام و انتفاع شخصی به قصد افزایش بهره وری و ارتقاء کارآمدی و کارآفرینی می باشد.

و مشارکتی است که در بخش غیر دولتی مالکیت و انتفاع شخصی هیچ مفهومی ندارد.


ویژگی ها

عدم وجود سهامدار و انتفاع شخصی

اولین موسسه درمانی غیر دولتی و انتفاعی با رویکرد مشارکت بخش دولتی و غیردولتی در ایران

تنها کارآفرین ملی در بخش سلامت کشور

داشتن تعامل مثبت و سازنده با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور

توجه ویژه به سرمایه گذاری برای توسعه منابع انسانی

دارا بودن هتلینگ مطلوب در ارائه خدمات درمانی

بهره مندی از اساتید دانشگاهی مجرب و پرستاران متبحر

طرف قرارداد تمامی بیمه های مکمل و پایه

بهره مندی از ظرفیت های حمایتی و مشارکت مردم

تعامل مثبت با نهادهای نظارتی

بکارگیری بهینه و اثربخش ظرفیت های درون گروهی و شناسایی فرصت های نوظهور در گروه

در اختیار داشتن ترکیب بهینه ای از زنجیره درمانی مجتمل بر موسسات و شرکت های درمانی، توزیعی و بازرگانی

سرلوحه قراردادن مقوله رشد و تعالی پایدار در گروه

اخبار مرتبط

آرشیو

گالری تصاویر

آرشیو

با ما در تماس باشید